Facebook fanpage và group của Khoa Môi trường và Đô thị

Ngày đăng: 25/04/2015 19:0:3

Để biết thêm thông tin và hình ảnh hoạt động của Khoa Môi trường và Đô thị, mời mọi người thăm Facebook fanpage và group của Khoa:

+ Facebook fanpage: https://www.facebook.com/pages/Khoa-M%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-v%C3%A0-%C4%90%C3%B4-th%E1%BB%8B/466009556890156

+ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/738021686317104/