Giới thiệu Khoa Môi trường & Đô thị

Ngày đăng: 16/08/2017 12:9:22

cyklokapron gravid

cyklokapron wirkung cyklokapron wirkung cyklokapron menstruation

Giới thiệu chung
- Tên đơn vị: Khoa Môi trường và Đô thị
- Năm thành lập: 2000
- Địa chỉ liên hệ: Phòng 3.2, Gác 3 Nhà 10 ĐH KTQD
Điện thoại: 024.38698231, 024.36280280 (máy lẻ: 5138, 5137, 5141) Fax: 024.38698231
E-mail: hoalethu@neu.edu.vn; lethuhoaneu@gmail.com

* Cơ cấu tổ chức và đội ngũ lãnh đạo:
Trưởng khoa: PGS.TS Lê Thu Hoa
Phó trưởng khoa: PGS.TS Đinh Đức Trường

Bộ môn Kinh tế - Quản lý Tài nguyên và Môi trường
- Trưởng bộ môn: PGS.TS Lê Hà Thanh
- Phó trưởng bộ môn: ThS Nguyễn Quang Hồng
Bộ môn Kinh tế và Quản lý Đô thị
- Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Môi trường và Phát triển bền vững (CRCESD)
- Giám đốc trung tâm: ThS Nguyễn Quang Hồng
* Năng lực đội ngũ cán bộ giảng dạy

Tổng số 18 người, trong đó:
- GS, PGS: 03 người
- Tiến sĩ: 07 người
- Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh: 6 người
- Cử nhân: 02 người
Đội ngũ giảng viên của khoa được đào tạo chính quy tại các cơ sở đào tạo có uy tín cao trong và ngoài nước như Mỹ, Anh, Auxtralia, Nhật Bản, Nga, Ba Lan, Hà Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ...

 

Một số hình ảnh của khoa

Một số giáo viên và cán bộ của Khoa

Tập thể giáo viên tại văn phòng Khoa.

Kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa

Tập thể giáo viên Khoa - 2016

* Kết quả đào tạo
Từ khi được thành lập đến nay, Khoa Môi trường và Đô thị đã thực hiện được 20 khóa đào tạo đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế - Quản lý Tài nguyên và Môi trường; 15 khóa đào tạo đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế và Quản lý đô thị; 13 khóa đào tạo thạc sĩ và 17 khóa đào tạo tiến sĩ...