Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 24/06/2011 14:34:58

tolterodin pfizer 4mg

tolterodin nedir tolterodin xxl tolterodin actavis 2 mg

Lãnh đạo Khoa:
Trưởng khoa: PGS.TS Lê Thu Hoa
Phó trưởng khoa: PGS.TS Đinh Đức Trường

Bộ môn Kinh tế - Quản lý Tài nguyên và Môi trường
- Trưởng bộ môn: PGS.TS Lê Hà Thanh
- Phó trưởng bộ môn: ThS Nguyễn Quang Hồng
Bộ môn Kinh tế và Quản lý Đô thị
- Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Môi trường và Phát triển bền vững (CRCESD)
- Giám đốc trung tâm: ThS Nguyễn Quang Hồng